วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อย่าเห็นเเก่ตัว

อย่า..ยื้อแย่งเหยียดหยันยุแย่
เห็น..เหตุให้แห่งหายหวลห้องไห้
แก่..แกกู๋เก่งไก่การกิจแก้กันก่อน
ตัว..ตนติดตามตถาต้องตรงต่อตัว
อย่า..ยั่วเย้าแยกยัดเหยียบย่ำเย้ย
เห็น..หุ้นเหาะห้อยแห้งห้วงหกหลหาย
แก่..แก่งกิจเกินแก้กัดกร่อนกีดกัน
ตัว..แต่งเติมแต้มติงแต่ต้นเติบโต


.......เศษธุลี......

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น