วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จตุรพิธพรชัยจตุรจักรพระพุทธา รัตนามุณีพราว
จตุรพักตร์พิทักษ์ดาว ลดาแสงนราสกล

จตุรบทวิบาท พร้อมเพียรมาตรสว่างผล
จตุรัสเทวาดล ปกป้องราษฎร์ประชาบดี

จตุรทิศแพรววิเศษ ประสบเนตรทุกข์ถิ่นที่
จตุรเวทย์ไพเราะวจี แสงดาวเจิดดำรงค์ใจ

จตุรยุคจักรภพพร้อม ผ่านภพ พ้นกาลสมัย
จตุรภุทอวยพรชัย ดวงทิพย์เกตุการุณาชน

จตุราริยสัจา ปรมัถต์ประชาปัญญายิ่ง
จตุพรธรรมวัฎจริง ติงอุบาทว์ทรชน

จตุมหาราชาธิราช ธตรัฐผู้ปกครอง
จตุรทิศเทวาป้อง วิรูหก วาสุกรี

จตุรเทพเทวานาค วิรูปักษ์ทองผ่องศรี
จตุมหาราชิกากระบี่ กุเวรท้าวยุคนธร

จตุปาริสุทธิศีล พระจอมบดินทร์ พุทธะประทาน
จตุบริษัทประสาน อริยสัจสว่าง ธรรมาถกล
+++++++++เพียงแสงหนึ่ง++++++++++
...............................................................
 วันมาฆบูชา
(วันจาตุรงคสันนิบาต - การประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 เกิดขึ้นหลังจากตรัสรู้ 9 เดือน)  เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น