วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สดชื่นรื่นรมณ์ธรรม
มณีเรียง..รายพราว.วาวราว..ระยิบ
เสียงพรทิพย์.พรเทพ..วิเศษศรี
แสนสุขกล่อม..พุทธเพลงกล่าว..สะกาวดี
เสกเปรมปรีย์..ประกันป้อง..เพื่อนทุกข์ไท
ระเบียบรัฐ..เรืองรอง...ส่องความฝัน
สงบงัน..ตระกลันนึก..ตรึกตรองให้
เพื่อนอธิฐาน..มาสรรค์สร้าง..พุทธะไท
สว่างไตร..ได้ระลึก...นึกศีลธรรม
............เพียงแสงหนึ่ง...................


.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น