วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่คาด

ไม่คาดคิดไม่คาดไขไม่คาดผัน
ไม่สนพลันไม่สรรค์ใครไม่ไฝ่หา
ไม่กำหนดไม่กดเกิดไม่กรรมกา
ไม่ปักษาไม่ปดเสียไม่ปรัชญ์ทราม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น