วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กำของเธอแบของฉัน

กำของเธอที่ที่กำนำให้ผลัก
กำของสักดิสิทธ์หามากดบาท
กำยึดมั่นกันยึดหมดกำเกินคาด
กำบีบชาติอย่างกรรมบท บทในเบียน

แบของฉันคือไม่กำต้องปล่อยวาง
แบอย่างว่างวางว่านั่นของฉันใช่
แบปล่อยคืนยืนปลงแค่รอวันใด
แบอะไรไม่ยึดกำนำอดทน

กำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น