วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขุดรากถอนโคน

ขุดรากมากถอนโคนโค่นอาลัย
ขุดรากใยในรากแย่และรากเน่า
ขุดรากเยอะและรากแยะแพะพันธุเนา
ขุดรากเขลาขุดรากเราเผ่าพังพันธุ

ขุดรากแล้วแจวจะจริงและจะแจง
ขุดรากแย่งขุดรากยั้วขุดแขขันธ์
ขุดรากขบขุดไร้คนขุดไร้คัล
ขุดรากพลำขุดรกคราวขุดรักความ


อย่าเชื่อคนง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น