วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตั่งใจเบียน


ตั่งใจเบียนตั่งใจบทตั่งใจบาป
ตั่งใจหยาบจาบจิบจับนับในจุด
ตั่งใจร้ายใจต้องรักเรื่องทุกทุก
 ตั่งใจคลุกรบในจิตอุทิศตน


 วิธีพ้นทุกข์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น