วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พุทธบัญชา

พุทธบัญชาพุทธาบัญชรพุทธรบัณฑูร
พุทธรักษ์สูรย์พุทธรรมรักษาพุทธารัตน์สวย
พุทธากำหนดพุทธิกำเนิดพุทธทางอำนวย
พุทธหลักรวยพุทธทวยรักลาพุทธารัฐเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น