วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หลากหลาย

หลากหลายสายน้ำหลากศากยะ
หลากสายจะละสายใจไร้ในฉัน
หลากสีสวยรวยทุกที่เมื่อมีวัน
หลากแสงอัญญาพรสท้อนรงค์

หลากอายะตนะพาสังคมสุด
หลากที่สุดฉุดให้ขบให้คิดขันธิ์
หลากเรื่องร้ายหลากเรื่องรักไฉนพัน
หลากหลายนั้นมั่นยึดไว้ในศีลจริง

หลากหลายเรื่องก็กลับมาเป็นเรื่องเรื่องเดียว
หลากแลเที่ยวหทัยท่องของฉันหนี้
หลากแล้วคิดคิดแล้วว่าอาลัยดี
หลากหลายสีที่ต่างตัวและต่างใจ


หลากแสงรุ้งพุ่งพราวพระแพร้งพลั่น
หลากทุกข์วันสรรค์จำนงค์สงค์ในท่า
หลากมีเงินหลากมาแรงปรมัตตา
หลากสุขหาลาสุขศรีที่ได้ใจ

 เรน_โบว์&ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น