วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นอ

นิ่งในนิ่งนะแนบนอนนุชนาถ
แน่เนื่องแน่นับในเนวเนา
เนตรนะนานามนงค์นบเนื้อนวล
นะน้องนวลน้อยนิ่มเนื้อนวล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น