วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

จุฬา

จราจเรจะลาจุรีจรินทร์จำรวม
จุฬาจุลินทร์จรัลจำหลักจำเรืองจำลอ
จริตจะลาศจะเลือนจะร้างเจริญจำราบ
จะแลจรุงจะลอจะรับจะรุกจุไรจุฬาจรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น