วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนิจจังร่าง

ธรรมใดในโลกาส่งสัญญาฟ้าสว่าง
ธรรมตราลุเลิศร่างสว่างทางศีลธรรมดล
ธรรมพระอริยะตรัยปทีปใจเมตตากุศ
ธรรมเทิดเปิดถกลวราพลพุทธาเพียร

        อนิจจังร่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น