วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประ

ประชาธิปไตยแท้ในศรัทธา
ประธิปปัตย์รักษาปกปักไว้
ประชาชนประเทศชาติราชการไทย
ประหลาดปราญช์เมืองไทยใส่เกราะก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น