วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บัว

บุญเบิกแบ่งเบียงบุบรรณบัวบาน
บานบุญเเบบเเบ่งบุญแบกบัวบุญ
บุใบบัวบานบอกบุญเบิกบานบัวบอน
บังบุญบันบุญบอกบานบุญแบบบุญ

บัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น