วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลูกรัก

ลูกรักลูกเลิศลูกรักลูกล้ำ
ลูกพร่ำลูกพลอดลูกเพรียกลูกพร้า
ลูกจ๋าลูกจรลูกจากลูกจา
ลูกข้าลูกขามลูกคำลูกคง
ลูกเอยลูกอกลูกอาจลูกอิ่ม
ลูกพริ้มลูกพราวลูกสาวลูกศร
ลูกยิ้มลูกแย้มลูกยศลูกอร
ลูกพรลูกแพรลูกพรำลูกเพียร

แม้เราห่างเพียงกายใจเรากอด
แม้แม่ยอดดวงดาวสุดาวใส
แม้เมื่อหมดฐานันดาพิมพาใจ
เเม้เพียงร่างจากห่างใกลใจเราคงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น