วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สาม

สามเส้าสามสายสำสอน
สามซ่อนสำซ้อนสุดแสน
สัมเสียงสาดซ้อนสักแซง
สาแสงเสืองสายสุดทรง

สายสิณสายสนสายสา
สายส่าสายแสงสายสรวง
สายเสกสายสึกสายทรวง
สายสรวงสายเสียดสายซึม

สมศักดิ์สมศึกสมซา
สมสาสมสิทธิ์สมเสื่อม
สมสุดสมส่ายสมซึง
สมซึ้งสมเสียงสมซาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น