วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รัตนตรัยในใจชน

รัตนตรัย สว่างแล้วแพรวดารา
พระพุทธานุภาพประจักรยิ่ง
พระธรรมแสนสุดล้ำประเสริฐจริง
พระสงฆ์ยิ่งแห่งบุตรพุทธะ ดล


ให้ความกรุณายิ่งปรากฏ
ผู้นำลดกิเลสร้ายอบายสิ้น
ช่วยผู้ยากรับทุกเข็ญได้ยลยิน
เกิดพรหมมินทร์สถิตย์ล้ำนำจิตใจ


ความถูกต้องให้ได้มีและประจักษ์
ให้ความรัก  รักษาใจผู้มุ่งหมาย
ปราญช์ใจพุทธอย่าได้หมด ให้เทอดไท
เภทโพยภัยได้สลาย ...บังเกิดธรรม


.เพียงแสงหนึ่ง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น