วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จักรธรรม
สว่างยิ่งบารมีองค์จักรีกำจรเดช
เทพไทแห่งเทเวศดำรงค์เดชผู้ครองธรรม


มหากษัตราทิพยา  พุทธเทพา ประเสริฐล้ำ
เกริกก้องจักกฤษนำ ผดุงธรรมความเสรี


ปกป้องมวลประชา แสงทิพย์ทาสง่าศรี
กราบก้มพระภูมีให้ไพรีพ้นอันตราย


เอกบุรุษผู้แรงกล้าจิตธรรมาผู้ติดตาม
รากแก้วแห่งพระธรรมสว่างล้ำนำกมล


บารมีพระพุทธะเป็นสรณะประสิทธิล้น
นำประชาและมวลชนให้หลุดพ้นชนใจพาล

..เพียงแสงหนึ่ง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น