วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประเสริฐล้ำ

ธรรมชาติสรรค์สร้าง...ประเสริฐล้ำ
ตัวเราดีร้าย...อันใดหนา...
ผลแห่งเหตุของมันจะตามมา
ในไม่ช้าคงปรากฏ ปลดเปลื้องจริง


เกินอันใดที่ไม่น่าจะบังเกิด
ผู้ประเสริฐจะประกาศข้อสงสัย
เหตุแห่งทุกข์และดับทุกข์ไทสบาย
เพื่อนทั้งหลายได้คลายอาลัยลง


ความเปลี่ยนแปลงอันใดไม่คงที่
ส่งความดีครอบคุมจิตทั้งหลาย
ภัยพิบัติคณานับคงมลาย
ชนทั้งหลายสุขใจกายไม่หม่นมัว
-เพียงแสงหนึ่ง-ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น