วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

วอนพุทธเทวา

วอน พุทธะสมณฟ้าศาสดาวงษ์
วอน พุทธธรรมมั่นดำรงค์แพรสั่งสอน
วอน พระสงฆ์อริยะพุทธะบวร
วอน ไตรรัตนะกรณ์บารมีธรรม

วอน เทวาสุงสุดฟ้าวารากาศ
วอน เทพทิพย์สุขสมมาตรพระเพลินสหาย
วอน วิญญูะมฤคาเวชวิเศษพราย
วอน นางในไท้พนาเจ้าวารี

วอน ธรณีอารีย์เลิศ เพริดวายุ
วอน ลูกแม่หมดทุกข์โศกสมใจหมาย
วอน บารมีบุญาเทวารักษ์ร่วมพัดภัย
วอน โรคาภายในภายนอกสังขารา

สมสุขสุดศรีดวงใจใส
ด้วยดวงใจน้ำเนตรหลั่งท่วมใจล้า
ขอติดตามธรรมพุทธะธรรมา
ส่งบุญที่ลูกทำหนาพาบุตรี
หากบุญลูกที่พยายามจิตบรรจง
ส่งบุญตรงนี้ลงเสริมสุขภาพกล้า
ส่งบุญที่ทำไว้ท้้งหมดสู่ลูกยา
อภัยให้ลูกรักข้าพบหมอดี
สุขสันต์พรเสมอพาสุขภาพดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น