วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

งามตระการพุทธธารธรรมงาม อุดร พร พณา พุทธา สลัก

งาม ประสาน อีสานหลัก ดำริ ก่อน

งาม บูรพาอาจาริยะ พระธรรม ธร

งาม เลิศล้ำ ทิกษิณาคร พุทธรตราตรึง

งาม หิรัญวจี หรดีเทพพุทธ ธงไทย

งาม ประจิมประเจิดวโรทัยปราการป้อง

งาม พระพรายประกายพยัพพุทธเพลงพร

งาม บวรอาคเนย์ ประเวทวิเศษ จริง

รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน ทิศ 8 ทิศ / คำที่นำเสนอ : ทิศ 8 ทิศ
ทิศทั้ง 8 ทิศ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน คือ
ทิศเหนือ คือ อุดร
ทิศใต้ คือ ทักษิณ
ทิศตะวันออก คือ บูรพา
ทิศตะวันตก คือ ประจิม
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อีสาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ หรดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ พายัพ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ อาคเนย์


...............................

ขอบคุณความรู้เรื่องทิศทั้ง 8 จ้า
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=6865

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น