วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เราโชคดีที่มีพระพุทธเจ้า

ไม่มีใครเป็นของใคร
ไม่มีอะไรเป็นของแน่
ไม่มีสิ่งไหนไม่ผันแปล
ไม่มีทุกข์แท้บนทางทำ

 เมื่อเราไม่มี

 เมือเรามีทางทำประจำใจ
เมื่อเรามีกุศลได้สดใสยิ่ง
เมื่อเรามีศีลนำพามั่นสุขจริง
 เมื่อเรามีจิตส่งสิ่งรักสุขใจ

 เมื่อเรามี


 ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง
 ไม่มีสิ่งสวยงามตามสุดสม
 ไม่มีแน่แท้เที่ยงเวลารม
ไม่มีล้มหากเราก้าวทรงตัว
 ไม่มีหวังวนว่าวักวกวน
ไม่มีชนอริยชาติฉลาดหมด
 ไม่มีเรื่่องสมบูรณ์อนาคต
ไม่กำหนดไม่กฏเกิดกำเนิดเกณฑ์
 ไม่เคย เห็นหรือว่าคิดว่าเคยเห็น
 ไม่มีเป็นไม่มีอยู่คือคิดคร่ำ
ไม่มีรักไม่มีห่วงไม่มีจำ
ไม่มีคำไม่มีคงไม่มีใคร
ไม่มีพบไม่มีพรากจากจำจร
 ไม่ถ่ายถอนไม่ทดท้อพ้อตระหนัก
ไม่ปักปรำปรวนแปรแค่ทึกทัก
 ไม่แปรปักหลักกรรมเป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น