วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

...



อภินิหารชาญณรงค์วงษ์ไทวัณ
อภินันทนาการตระการเสียง
อภิรักษ์ประจักแจ่มใสไทยร่วมเลียง
อภิเสียงส่องสว่างกลางหทัย
อภิราชชาติบุตรสุดวิเศษ
อภิเชษฐ์อโนทัยสว่างสาย
อภิเสรีเรืองรองผ่องดวงใจ
อภิตรัยรัตนาพรหมพาเพลง
อภิลักขิตสมัยวิไลเลิศ
อภิเพริดเเพรพราววาวแววสมร




อภิเดชเดชาฤทธิ์พลากร
อภิกรณ์สมเทพพาประชาบุญ
อภิสหายรายเรียงร่วมรุ้งเเรง
อภิแสงประกายกล้าทิพย์ธาหน
อภิศาสตร์ความรู้สัมมาดล
อภิชนชาญเชี่ยวประภาวดี
อภิประชาธิปไตสดใสส่ง
อภิสงฆ์วงค์วัฒจำหลักที่
อภิภาพพราวเเสงแห่งสิ่งดี
อภิศรีเมืองสวยรวยเจริญ


อัศจรรย์วรัญเลิศพุทธาผ่อง
อัศดรดรุญธาธรรมาสอน
อัศวินอาตมาฟ้าสีทอง
อัศราพุทธธาทรวิลัยธรรม



กฤษดาภินิหารปราการพิสุทธิ์
กฤษดาวุธอันศักดาทิพาผล
กฤษณาพระสุขสรรค์ประกายคน
กฤษฎีกาสุดแสงฟ้าสะอาดธรรม



วิเศษวิสุทธ์วิสัยวิสิทธิ์วันแสนวสุ
อุราอุรุอรุญอุระอรงค์เอกหลาย
ศรัทธาสุดทีสัทธรรมส่องถึงสุทธาสุไทย
หุธรหทัยหาธรรมแห่งทางหนแท้แห่งธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น