วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กะ

กะกันประมาณไปคาดครวญไร้ในวิชชา
กฐินอนุโมทนาวิสาขาผ้า พุทธาผ่อง
กตัญญูพระสัมมาพุทธศาสนารุ้งเรืองทอง
กตเวทีธรรมแสงกรองประกาศส้องคุณาพล


กบฏกลายทรยศสิ้น ดับชีวิญโซ่ตรวน ตรึง
กบิลความไร้คำนึงกฏเกณฑ์ถึงเมืองโคลงคลอน
กนกนครานาค เมืองทิพย์ อาณาจักรบีบภรดาซ่อน
กนิษฐ์พิศสมร ถกลเกียรติกรณ์ กรณ์ นครัช ผจญ


กกา กากบาทถูกต้องตามพิสุจน์  แจ้ง รู้ จร
กะ เดาเขลาหม่นถอนบาปกรรมร้อนกับผู้ใด
กะคเน หยั่งหนทาง พุทธวงศ์วาง สร้างธรรมใส
กะแนวเขตถิ่นไท้ สยาม เมืองไทย สมุทัยมรรคี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น