วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ขวัญเอยมาสู่องค์เอย

ขวัญเอยขวัญจิตอิสรา
ขวัญข้าดวงดาวพราวใส
ขวัญชนหมองหม่นสิ่งใด
ขวัญหทัยอยู่จิตติดตรึง

ขวัญเพื่อนอุทิศธรรมเทียน
ขวัญเวียนรอบนราประภาไสว
ขวัญทิพย์ดวงแก้วฟ้านภาวลัย
ขวัญใจใสชีวาพุทธาอมร

ขวัญลูกยารุ่งฤดีเฉลิมสว่างผ่อง
ขวัญของลูกกลับองค์เอิบอิ่มหนา
ขวัญตาแม่อุทิศประคองพา
ขวัญจ้าจอมใจหทัยกมล

ขวัญดวงบุญญาทาทาบด้วย
ขวัญจ๋าช่วยดั่งดวงใจหฤทัยผล
ขวัญบุญพาเพลินพรทุกสิ่งนิ่งในตน
ขวัญคนยากจนจิตตราตรัยในตัวเจียม

ขวัญรักสว่างแล้วแพรวผลลูกดวงใจ
ขวัญดวงฤทัยพรรคเพื่อนสดใสมั่น
ขวัญแพร้วแคล้วคลาดทุกข์วชิรอนันต์
ขวัญราษฎร์นิรันด์ธรรมะมั่นอุทรตรง

ลูกรักของแม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น