วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รัศมีแสงแห่งรัตนะ

แสนประเสริฐเลิศล้ำธรรมนำจิต
ให้ได้คิดละช้วตัวเราหนา
ขอติดตามพระธรรมในราชา
กษัตราชินสีห์มณีตรัย


ผู้ประเสริฐพิสุทธดุจดังเพชร
คุณวิเศษเหตุแห่งดีกว่าสิ่งไหน
รัศมีแสงแห่งพระรัตนะตรัย
สว่างในใจข้านี้ผู้มีกรรม
----เพียงแสงหนึ่ง---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น